Gebouwsimulatie - binnenklimaat


De gebouwsimulatie (temperatuuroverschrijdingsberekening) wordt met behulp van het programma Vabi Elements uitgevoerd.

Aan de hand van de klimaatgegevens van een referentiejaar (bijv. RA2008T1) kunnen temperaturen, temperatuuroverschrijdingen, gewogen onder- en overschrijdingsuren en warmte- en koudebehoefte worden bepaald.

De berekeningen kunnen worden getoetst aan de hand van onder andere de richtlijnen van de Rijksgebouwen Dienst, zorginstellingen en de omschreven eisen in een bestek.

Wij kunnen aan de hand van een TO-berekening ook een controle uitvoeren of een school of lokaal voldoet aan klasse A, B of C van het Frisse Scholen concept.

Ook voor BREEAM HEA 10 kunnen wij deze berekeningen verzorgen.

In de nieuwe NTA 8800 is een indicator TOjuli opgenomen, indien deze boven 1,0 uitkomt dan is het nodig om een controleberekening te maken middels een temperatuuroverschrijdingsberekening.


Door middel van een rapportage worden de uitgangspunten vastgelegd.

DienstenInstallatieberekeningen

Door de overheid en diverse andere instanties worden er steeds meer regels en wetten opgesteld waar gebouwgebonden installaties aan moeten voldoen...


Bouwaanvraag

Voordat u begint met bouwen heeft u van de gemeente een bouwvergunning nodig. Om een bouwvergunning te krijgen moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de gemeente...

Ontruimingsplannen

Vaak is het vanzelfsprekend om de uitgang van het gebouw te vinden, maar tijdens een panieksituatie is de realiteit anders. Door paniek is het gebouw ineens totaal vreemd geworden...

Duurzaam Bouwen

Onze visie is om zo veel mogelijk duurzame oplossingen toe te passen. Onder deze producten kan worden verstaan...


Ons TeamAlbert-Johannes Boom

mede-oprichter


Albert-Johannes Boom


   T. 06 - 1397 6342

LinkedIn

Maurice Schurer

mede-oprichter


Maurice Schurer


   T. 06 - 1397 6431

LinkedIn

Contact