Leidingnetberekening verwarming - koeling


De leidingnetberekening wordt uitgevoerd met behulp van het programma VA100 van VABI.

Met deze berekening worden de leidingdiameters van een leidingnet (verwarming en koeling) en de daarbij behorende grootste circuitdruk (pompdruk) berekend.

Bij de verschillende apparaten en leidingdelen kunnen inregel- en stranginregelventielen worden opgegeven. Het programma berekent dan de instelstanden en zal het stelsel zo in balans brengen.

De berekeningsmethode is geheel volgens ISSO-publicatie 18 ‘Leidingnetberekening' en de ontwerpnorm NEN 5064. 

Voor de aanvraag van stadsverwarming is deze berekening noodzakelijk. De aanvraag van stadsverwarming gaat altijd samen met een goede warmteverliesberekening en een radiatorenselectie. Deze kunnen wij ook voor u verzorgen.

DienstenInstallatieberekeningen

Door de overheid en diverse andere instanties worden er steeds meer regels en wetten opgesteld waar gebouwgebonden installaties aan moeten voldoen...


Bouwaanvraag

Voordat u begint met bouwen heeft u van de gemeente een bouwvergunning nodig. Om een bouwvergunning te krijgen moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de gemeente...

Ontruimingsplannen

Vaak is het vanzelfsprekend om de uitgang van het gebouw te vinden, maar tijdens een panieksituatie is de realiteit anders. Door paniek is het gebouw ineens totaal vreemd geworden...

Duurzaam Bouwen

Onze visie is om zo veel mogelijk duurzame oplossingen toe te passen. Onder deze producten kan worden verstaan...


Ons TeamAlbert-Johannes Boom

mede-oprichter


Albert-Johannes Boom


   T. 06 - 1397 6342

LinkedIn

Maurice Schurer

mede-oprichter


Maurice Schurer


   T. 06 - 1397 6431

LinkedIn

Contact