Tapwaterberekening


De tapwaterberekening wordt uitgevoerd met behulp van het programma VA109 van VABI.

Met deze berekening worden de leidingdiameters van een tapwaternet en de daarbij grootste systeemdruk (pompdruk) berekend. Dit aan de hand van de verschillende tappunten en voordrukken die zijn geëist.

De berekeningsmethode van het programma is geheel conform de werkbladen van de VEWIN en de eisen gesteld door de werkgroep "Inspectie en Automatisering" van de VEWIN.

DienstenInstallatieberekeningen

Door de overheid en diverse andere instanties worden er steeds meer regels en wetten opgesteld waar gebouwgebonden installaties aan moeten voldoen...


Bouwaanvraag

Voordat u begint met bouwen heeft u van de gemeente een bouwvergunning nodig. Om een bouwvergunning te krijgen moet u voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de gemeente...

Ontruimingsplannen

Vaak is het vanzelfsprekend om de uitgang van het gebouw te vinden, maar tijdens een panieksituatie is de realiteit anders. Door paniek is het gebouw ineens totaal vreemd geworden...

Duurzaam Bouwen

Onze visie is om zo veel mogelijk duurzame oplossingen toe te passen. Onder deze producten kan worden verstaan...


Ons TeamAlbert-Johannes Boom

mede-oprichter


Albert-Johannes Boom


   T. 06 - 1397 6342

LinkedIn

Maurice Schurer

mede-oprichter


Maurice Schurer


   T. 06 - 1397 6431

LinkedIn

Contact